Teradek Videofunk Bolt 500 XT 3G-SDI/HDMI

Teradek Bolt 500 XT 3G-SDI/HDMI Wireless Transmitter und Receiver Set
- 1x Receiver, 1x Transmitter
- SDI und HDMI Support
- Bei Bedarf inklusive 2x Magic Arm lang und kurz

Eintrag erfolgreich erstellt 21 Jun 2020